Onze projecten

Pastorij Serskamp | Bibliotheek

De pastorij van Serskamp kreeg een heuse opknapbeurt. De bibliotheek zal hier haar nieuwe thuis krijgen. Zo kunnen de kinderen van onze scholen op een veilige manier naar de bib gaan. In de zomer kan de pastorijtuin dienst doen als leestuin. Voor de restauratie van de buitenzijde van het gebouw wachten we op steun van de dienst Erfgoed. 

Bellekouter Schellebelle | Sportinfrastructuur
 

Na de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan in 2010, waarin
het binnengebied Bellekouter werd gekozen als dé locatie voor sportinfrastructuur, werden er in 2012 en in 2016 gronden aangekocht die aansluiten bij de huidige sportsite van Bellekouter. Gezien deze uitbreiding werd er een masterplan opgemaakt voor het hele binnengebied. Dit

plan omvat een volledige herinrichting van de terreinen en bevat een sporthal, atletiekpiste, een kunstgrasveld, een natuurgrasveld, trapveld
en parking. De kostprijs van het volledige project wordt geraamd op
meer dan 7 miljoen euro (excl. btw). Gezien het financieel onmogelijk is om dit project in zijn totaliteit te realiseren en om tegemoet te komen
aan de vraag van 3 sportverenigingen, SK Wichelen-KVV Schelde-ACES Wichelen, met meer dan 500 actieve sporters, verkiest {Samen} om dit project uit te voeren in 2 fasen. De 1ste fase omvat de realisatie van alle buitenterreinen met een cafetaria, kleedkamers en sanitair. Hierdoor kan in 2de fase ook een sporthal gebouwd worden. Fase 2 eerst realiseren is praktisch en financieel niet mogelijk. De 1ste fase, geraamd op 3 miljoen euro, zal namelijk grotendeels gerealiseerd worden door de verkoop van gemeentelijke bouwgronden, waaronder de terreinen van SK Wichelen, en de subsidies van Vlaanderen die ons project heel positief heeft beoordeeld. De architect start in het voorjaar van 2018 met het ontwerpen van de plannen. 

Oud Dorp Wichelen | Scheldepromenade

Gemeentebesturen mogen niet langer pesticiden gebruiken. Dit is zeker en vast een goede zaak voor het milieu, maar dit zorgt er wel voor dat het een zeer zware taak wordt om onze kerkhoven onkruidvrij te houden. Daarom werden al twee kerkhoven omgevormd door het inzaaien van gras en de heraanleg van nieuwe paden in onkruidvrije verharding. Tegen het einde van het jaar moeten al onze kerkhoven aangepast zijn.

Kenneth Taylor “Eerbied en respect voor de overledenen blijft heel belangrijk”

Er werden luifels geplaatst op de kerkhoven zodat bij een afscheidsplechtigheid de familie in het droge kan staan. 

Heraanleg kerkhoven Serskamp, Schellebelle en Wichelen

Gemeentebesturen mogen niet langer pesticiden gebruiken. Dit is zeker en vast een goede zaak voor het milieu, maar dit zorgt er wel voor dat het een zeer zware taak wordt om onze kerkhoven onkruidvrij te houden. Daarom werden al twee kerkhoven omgevormd door het inzaaien van gras en de heraanleg van nieuwe paden in onkruidvrije verharding. Tegen het einde van het jaar moeten al onze kerkhoven aangepast zijn. Er werden luifels geplaatst op de kerkhoven zodat bij een afscheidsplechtigheid de familie in het droge kan staan. 

Molenkouter Wichelen | Toekomstvisie

In 2015 werd de nieuwe vleugel voor personen met dementie in gebruik genomen. De eerste stap in de modernisering en de uitbreiding van de woon- en zorgsite Molenkouter. Er werden 36 nieuwe kamers gerealiseerd in een warme, zelforiënterende en dementievriendelijke omgeving die vaak door het Kenniscentrum Dementie als referentieproject gehanteerd wordt voor andere initiatieven. De

wachtlijst voor opname werd drastisch ingekort. De totale investering bedroeg 6,6 miljoen euro waarvan er 3,1 miljoen euro gesubsidieerd werd via een VIPA toelage. In 2018 zal het Masterplan voor de verdere uitbreiding van Molenkouter gepresenteerd worden. Ons antwoord op de vele vragen die de versnelde vergrijzing in Wichelen met zich meebrengt. 

Heb jij ook ideeën?  >>
Het voordeel van een groen beleid​

De gemeente investeerde de laatste jaren in zonnepanelen. In totaal plaatsten we op de daken van onze gebouwen reeds voor 65.749 kWh aan zonnepanelen. Hierdoor daalde ons energieverbruik met een groot stuk en realiseren een besparing
van meer dan 15.000 euro op onze energiefactuur. We willen hiermee verder gaan omdat dit voor de gemeente op termijn financieel veel voordelen
zal opleveren. Hierdoor zullen we de stijgende energieprijzen kunnen opvangen in ons budget. Zo blijft onze gemeente ook in de toekomst een groene en vooral financieel gezonde gemeente. 

't Ankerpunt Serskamp | Toneelzaal met foyer

Sinds 2013 beschikken we in onze gemeente over
een toneelzaal met foyer die gebruikt wordt door de lokale toneelverenigingen. Hierdoor ontvangen we van minister van cultuur Sven Gatz zo’n 67.000 euro subsidie per jaar, waarmee we culturele activiteiten kunnen organiseren. Een mooie erkenning voor dit project vanuit Vlaanderen.

Elke zaterdag is ’t Ankerpunt de ideale plaats waar de kinderen van Chiro Serskamp kunnen ravotten. Tevens is het in de zomer de thuishaven voor het speelplein. Kinderen moeten zich kunnen uitleven en daarvoor is het terrein en de overdekte ruimte de geschikte plaats. Ook de verschillende evenementen voor het goede doel vinden hier hun perfecte locatie. 

Samen brengt mensen samen​

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden dat we de eerste zondag van het jaar een nieuwjaarsreceptie organiseren voor alle inwoners. Verschillende verenigingen plaatsen een standje en maken er op die manier een gezellig gebeuren van. Dat deze festiviteit gedragen en gesmaakt wordt, bewijzen de talrijke aanwezigen. 

Op onze gemeente werden de laatste jaren heel wat petanquepleinen aangelegd. Deze kwamen er steeds op vraag van de buurt. Wij geloven dat dit plaatsen zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is belangrijk dat mensen samen komen om gezellig een balletje te rollen en ondertussen een babbeltje te slaan. Zo is onze gemeente weer iets gezelliger en warmer! 

Dit zijn maar enkele van de initiatieven de we als gemeente organiseren of ondersteunen. Samen is er rotsvast van overtuigd dat een dorp maar gezellig kan zijn indien mensen elkaar ontmoeten.

Veilige schoolomgeving | Octopusproject 

De gemeente stapte in het Octopusproject. Hiermee wil ze extra maatregelen nemen voor de veiligheid ter hoogte van de schoolomgeving. Er werden reeds gele potloden geplaatst aan alle scholen om de automobilisten te waarschuwen dat ze een school naderen. Op 1 september werden aan alle scholen vlagjes geplaatst van
30 kilometer per uur om duidelijk te maken
dat we het schooljaar veilig willen inzetten.
De zwakke weggebruiker blijft voor ons een topprioriteit. Hiervoor ondertekenden we ook het SAVE-Charter samen met de ouders van de verongelukte kinderen. Op de gemeenteraad van 28 februari werd de beslissing genomen
om een masterplan op te maken voor de verkeerveiligheid. 

Nieuw station Schellebelle​

Het oude station van Schellebelle was door de leegstand in zeer slechte staat en kon niet meer hersteld worden. Burgemeester Taylor nam hiervoor in het verleden contact op met Marc Descheemaecker, voormalig gedelegeerd bestuurder van NMBS. Het dossier kwam in beweging. Er werd onderzocht of een restauratie nog mogelijk was, maar gezien de stabiliteit van het gebouw niet meer voldeed, werd besloten om nieuwe plannen

op te maken. Vandaag staat er een splinternieuw gebouw dat voldoet aan de noden van de pendelaars. 

Volg ons

© 2018 by Taylormade

  • Facebook Samen
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon