Partijprogramma

Een voetpadenplan

In onze gemeente ligt er zo’n 50 kilometer voetpad. Na wegenwerken komen deze soms in slechte staat te liggen. Dit is vooral een probleem voor de zwakke weggebruiker. We willen op verschillende manieren en plaatsen dit probleem aanpakken. We willen daarom een “Voetpad-Meldpunt” oprichten waar inwoners problemen kunnen melden. Vervolgens willen we een ambtenaar ter plaatse sturen met de “voet-ipad” om foto’s te nemen en het probleem in kaart te brengen. Zo willen we een heus plan opmaken om onze voetpaden veilig te maken, te herstellen of opnieuw aan te leggen.

Fietspad Schoolstraat Serskamp

De Schoolstraat in Serskamp is een belangrijke doorgangsweg. Om de zwakke weggebruiker te beschermen, voerden we reeds een tonnagebeperking in, maar we willen een stap verder gaan. De aanleg van een fietspad moet het mogelijk maken om vanuit het centrum van Serskamp op een veilige manier richting het station van Serskamp te rijden. De zichtbaarheid en de veiligheid van de fietsers zullen hierbij voorop staan. Ook voor de schoolgaande jeugd zal dit een aanzienlijke verbetering zijn.

Veilige schoolomgeving Wichelen

De school in Wichelen is gelegen aan een gewestweg. Als gemeentebestuur namen we het initiatief om een masterplan op te maken om de schoolomgeving veiliger te maken. Nu willen we daarbij graag alle mogelijkheden onderzoeken. Nadat er, door de aanleg van de Scheldepromenade, een fietspad langsheen de Schelde komt, willen we graag bekijken of we van daaruit geen veilige verbinding kunnen maken naar de school toe. Is het mogelijk om een kiss-and-ride-zone te ontwikkelen? Hoe kunnen onze kinderen het veiligst de gewestweg kruisen? Voor dit plan willen we samen met de school en de ouders, de ideale verkeerssituatie uitdenken om en rond de school in Wichelen.

Uitbreiding school Bruinbeke

Momenteel zitten de kleuters en de leerlingen van de lagere school in Schellebelle verspreid over twee campussen. Geen ideale situatie. Een kleuterschool langsheen de gewestweg geeft de nodige moeilijkheden. Daarom willen we de twee afdelingen samenbrengen en dit naar de afdeling van de school in de Bruinbeke. Dit geef ons de mogelijkheid om een grondige renovatie en nieuwbouw van extra klassen te voorzien. Hierbij willen we de hele situatie in kaart brengen waarbij ook ingezet zal worden op het veiliger maken van de schoolomgeving in de ruimste zin.

Tour de Wichelen! Iedereen op de fiets.

Een veiligere schoolomgeving krijg je pas echt als we allemaal proberen om massaal met de fiets naar school te gaan. We geloven niet dat je mensen moet bestraffen, maar wel belonen. Daarom willen we via een GPS-tracksysteem kinderen belonen die met hun fiets naar school komen. Hoe meer jouw fiets geregistreerd wordt in het fietsenrek, hoe beter jouw score. Wat valt er te verdienen? Geen geld, maar wel ritjes op de kermis. Zo halen we twee doelstellingen tegelijk, een veiligere schoolomgeving en gelukkige kinderen op de kermis. De kampioen per school die het meeste kilometers op de teller heeft op het einde van het jaar, krijgt uiteraard de gele trui. Kortom een veilige en gezellige gemeente!

Samen brengt mensen samen

Wij proberen door de organisatie van heel wat evenementen op onze gemeente mensen dichter bij elkaar te brengen. Als mensen samenkomen krijg je nu eenmaal een warmere samenleving. Zoals het spreekwoord zegt: “Beter een goede buur, dan een verre vriend”. Uiteraard moet dit steeds gebeuren met een respect voor buurt en bewoners.

Nieuwe gemeentelijke website

Wij willen dat de vraag van de burger centraal blijft staan. Daarom willen we met een vernieuwde website nog meer ten dienste staan van onze inwoners. Het kan niet de bedoeling zijn dat burgers zelf lang op zoek moeten gaan naar de nodige informatie. Daarom willen we een systeem uitdenken, waarbij een zoekbar zoals bij bv. Google, je direct loodst doorheen de juiste informatie waar je als klant naar op zoek bent. De oplossingen worden jou onmiddellijk aangeboden, in plaats dat je zelf op zoek moet. We willen zoveel mogelijk onze eigen diensten online bereikbaar maken voor onze inwoners. Waarom geen chatbox, waar je 24/24 met jouw vragen terecht kan? De toekomst is digitaal en onze gemeente mag de boot niet missen.

Nieuwe dienstverlening in het gemeentehuis

Niet alleen onze website moet mee zijn met zijn tijd, ook de dienstverlening in het gemeentehuis. Net zoals bij de website willen we ten volle uitgaan van de vraag van de burger. Geen doorverwijs onthaal meer, maar één loket waar je terecht kan met al jouw vragen. We noemen het de “zoekbar-balie”. Tijdswinst en directe dienstverlening staan hierbij voorop. We willen nog een warmer onthaal voor onze inwoners, dus bieden we tijdens het wachten een koffie aan. Wichelen zal het eerste “Starbucks”-gemeentehuis van Vlaanderen worden! Een verschil, wij gaan jouw naam wel juist schrijven op jouw koffie.

Made in Wichelen

We zijn nog te weinig trots op de dingen die we zelf maken of doen in onze gemeente. Wij willen via een website en een tijdschrift de producten en diensten van Wichelen in de kijker plaatsen. Welke producten komen van bij ons? Welke specialiteiten kun je proeven? Kortom trots zijn op de dingen van bij ons en het ideale uithangbord voor de nieuwe inwoners of toeristen. “Made in Wichelen” moet het middelpunt worden van de lokale middenstand en de bedrijven in onze gemeente. Op deze manier willen we ook mensen aantrekken om mee te bouwen en te werken aan de unieke producten en diensten die Wichelen levert. Heb je als bedrijf een vacature? Geef ze door aan “Made in Wichelen”.

Zorg voor de ouderen

Wichelen investeert in het publieke aanbod aan ouderenzorg. Iedereen wil zo lang mogelijk thuis in de best mogelijke omstandigheden blijven wonen. En die wens ondersteunen we door allerlei thuiszorgdiensten: maaltijden aan huis, vervoer met minibus, dorpsrestaurant, … Voor diegenen voor wie de zorg te zwaar wordt, is een goede toegankelijke en betaalbare zorg nodig. In 2019 valt de oude vleugel van woonzorghuis Molenkouter buiten normering. Al meer dan twee jaar wordt er achter de schermen intensief gewerkt aan een Masterplan voor de volledige site. De focus zal daarbij liggen op de vervanging van 76 kamers en 12 extra assistentiewoningen. De zorg zal in de toekomst georganiseerd worden in kleinschalige leefgroepen, wat meer aansluit bij het leven zoals we het thuis kennen.

 

Het gelijkvloers van de oude vleugel zal verbouwd worden tot een lokaal dienstencentrum (LDC). Dit is een ontmoetingsplaats waar men terecht kan voor informatie, allerlei activiteiten en vormingen. Het LDC zal het kloppend hart van de buurt worden, dat mensen bij elkaar brengt en ervoor zorgt dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Geef ruimte aan de jeugd

Kinderen moeten kind kunnen zijn en jongeren moeten jong kunnen zijn. De voorbije jaren investeerden we reeds in extra speeltuinen en een skate en BMX-parcours. Nu we zien dat deze plaatsen druk bezocht worden willen we hierin nog verder gaan. Daarom gaan we engagement aan om 6 extra plaatsen voor kinderen of jongeren te voorzien. Aan de hand van ons bevolkingsregister zoeken we uit waar de meeste kinderen en jongeren wonen en leggen in overleg met de buurt nieuwe speelterreinen aan. We geloven dat kinderen die buiten kunnen spelen, gewoon gelukkiger zijn!

Zero-tolerantie voor zwerfvuil

Dat mensen hun afval gewoon in de graskant gooien, is onbegrijpelijk. Om het zwerfvuil tegen te gaan, willen we inzetten op twee punten. Eerst en vooral willen we door de oprichting van een “onderzoekscel zwerfvuil” de hardleerse vervuiler betrappen. Via een systeem van verborgen camera’s in samenwerking met onze lokale politie willen we snel kunnen reageren op plaatsen waar overlast heerst. Hoge boetes aan de vervuilers die betrapt worden, moeten het zwerfvuil voor eens en voor altijd uit onze gemeente bannen. Anderzijds willen we geen verhoging voor de kosten van afval. De prijs van de vuilniszakken en de toegang tot het containerpark blijven gelijk.

Sportinfrastructuur Bellekouter

Eindelijk komt er een sportinfrastructuur op de site van Bellekouter. De architect werd aangesteld, de plannen zijn klaar. De subsidie van Vlaanderen is binnen. Binnen de drie jaar moeten we klaar zijn met de bouw. Er komt een atletiekpiste, een Finse piste en twee voetbalvelden, waarvan één in kunstgras en een nieuwe kantine met kleedkamers. We kozen als bestuur om eerst in te zetten op de sportverenigingen die vandaag het meest in de problemen zitten. In Schellebelle zullen de twee voetbalclubs en atletiekclub “Eerlijk Streven” hun onderdak krijgen. Hierdoor zullen meer dan 600 sporters kunnen genieten van een splinternieuwe infrastructuur. Bij de aanleg zullen we zoveel mogelijk van het bestaande groen behouden, zodat we als het ware een sportpark krijgen.

 

Wat met de beloofde sporthal? We hebben als gemeente een grondig onderzoek gedaan naar de financiële draagkracht en kwamen tot de vaststelling dat het uitbaten van een sporthal ons op jaarbasis meer dan 400.000 euro zou kosten (personeel, energiekosten, …). Dit kunnen we momenteel als kleine gemeente niet dragen en het zou onverantwoord zijn om een sporthal te bouwen zonder naar de toekomst te kijken. We hebben wel gezorgd dat er in de huidige plannen ruimte is om in de toekomst nog een sporthal te bouwen als er vanuit Vlaanderen meer geld vrijgemaakt kan worden om de bouw van een sporthal te financieren. Eens die steun er is, zullen we inzetten op de tweede fase van de sportinfrastructuur Bellekouter. Nu investeren we in de clubs die al een goede werking kennen en willen we hen een infrastructuur geven om trots op te zijn.

Facelift Dorpsplein Schellebelle

Het dorpsplein van Schellebelle heeft een uniek en historisch karakter. Door de vele jaren van intensief gebruik (evenementen, parkeren, …) is het tijd voor een grondige heraanleg. Aangezien dat het dorp geklasseerd is kunnen we het niet structureel veranderen, maar wel een heuse “facelift” geven. Hiermee willen we alle graspleinen opnieuw heraanleggen en inzaaien. Rond de bomen zullen we opnieuw narcissen planten zodat in het voorjaar het dorpsplein terug de uitstraling heeft zoals weleer. In overleg met de buurtbewoners en de heemkring willen we dit plan uitwerken. Misschien kunnen we zelfs de droom van de heemkring van Schellebelle om de “Stenen Linde” te realiseren in vervulling laten gaan.

Betaalbaar wonen is

aandacht hebben voor wie het moeilijk heeft

Sociaal en betaalbaar wonen blijft één van de grote speerpunten in ons lokaal sociaal beleid. De voorbije jaren werd er hard ingezet op het vergroten van het aanbod aan sociale woningen in onze mooie gemeente. Projecten als het Ankerhofken aan Den Anker te Serskamp en de hoek van Hekkergem en Stationstraat te Schellebelle zijn ofwel net uit de startblokken geschoten of zullen dat binnenkort doen. Het is dan ook niet zonder trots dat we kunnen zeggen dat Wonen Vlaanderen bevestigde dat Wichelen volledig op koers ligt om de verplichte aantallen ruimschoots te halen. We blijven uiteraard sterk inzetten op deze belangrijke nood op onze gemeente en hebben nog meer sociale woonprojecten op stapel staan.

Nieuwe riolering Bruinbeke

Er zullen nieuwe rioleringen aangelegd worden om de wateroverlast te beperken, waar de Krijgelstraat in de Bruinbeke al jaren mee te kampen heeft. Deze rioleringswerken zullen gebeuren in samenwerking met Aquafin en zullen vertrekken van aan het station van Serskamp tot aan Boeygem. Van daaruit zal er ook een bufferbekken aangelegd worden langsheen de Molenbeek. Dit moet ervoor zorgen dat de wateroverlast in de Krijgelstraat voor eens en voor altijd tot het verleden behoort. Tijdens deze werken, willen we ook onmiddellijk van de gelegenheid gebruik maken om de weginfrastructuur veiliger te maken.

Heraanleg Hekkergemstraat

Bij activiteiten op het dorpsplein van Schellebelle, is de Hekkergemstraat de enige mogelijke manier om het verkeer van de gewestweg om te leiden. Daardoor heeft de wegenis het de voorbije jaren zwaar te verduren gekregen. We willen dan ook een volledige heraanleg van de Hekkergemstraat in Schellebelle voorzien. In overleg met de inwoners willen we tot een nieuwe inrichting van de straat komen en deze straat een nieuwe facelift bezorgen. Ook de riolering zal aangepakt worden.

Kwalitatief onderwijs

Reeds jaar en dag staat onze gemeente bekend om haar kwalitatief onderwijs. Met meer dan 600 leerlingen in het gemeentelijk onderwijs gaat een groot deel van ons gemeentebudget naar onderwijs. Blijven investeren in onze scholen is dan ook van groot belang. Onze kinderen moeten op school een perfecte basis krijgen die hen klaarstoomt om de overstap te maken naar de middelbare school. Daarom moeten we inzetten op het digitale (iPads, digiborden, STEM, …), maar ook op de beste leermethodes. Kwaliteitsvol onderwijs zal voor Samen altijd een prioriteit blijven.

Elke dag opvang in de vakanties

Ouders die gaan werken, zitten vaak met de handen in het haar hoe ze de puzzel van de vakanties moeten inplannen. De voorbije jaren hebben we heel wat extra opvang voorzien voor kinderen tijdens de schoolvakanties. Hierbij denken we aan het wetenschapskamp (STEAM), kunstkamp, speelplein, sportkampen, … We gaan het engagement aan om tijdens elke vakantie onze kinderen tegen een betaalbare prijs een leuke vrije tijd te bezorgen op maat van hun leeftijd waarbij hun algemene ontwikkeling gestimuleerd wordt op sociaal, sportief of creatief vlak.

Een groene straatverlichting

Als gemeente willen we de volgende jaren onze volledige straatverlichting omzetten naar energiebesparende LED-verlichting. Deze investering heeft twee voordelen. Op korte termijn krijgen we een volledige nieuwe straatverlichting. Op lange termijn besparen we energie en werken we mee aan het milieu. Extra voordeel is dat het op lange termijn een serieuze besparing is op ons gemeentebudget.

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Als gemeente plaatsten we reeds meer dan 300 zonnepanelen op onze gemeentelijke gebouwen. Dit betekende reeds een besparing van 15.488 euro per jaar. Wij willen blijven inzetten op de investering in groene energie en zo de energiekost van onze eigen gebouwen doen dalen. Hiermee denken we aan de toekomst. want we weten niet hoe de energiekost zal evolueren in de volgende 20 jaar. We willen als bestuur verder kijken dan 6 jaar, we hebben ook een verantwoordelijkheid naar de generaties die na ons komen.

Een boom voor elke pasgeborene

In september werd een nieuw stuk grond aangekocht voor de bosaanplant. In de voorbije jaren werden onze bossen al met meer dan 2 hectare uitgebreid, maar we willen ons plan verder zetten om voor elke pasgeborene een boom te planten. Zo verzekeren we ook gezonde lucht voor de volgende generaties.

Van belasting op motoren naar

beloning zonder motoren

De belasting wordt vaak ervaren als administratieve last voor heel wat zelfstandigen. We willen de bedrijven meenemen in onze uitdaging om de CO2-uitstoot in onze gemeente verminderen. Daarom willen we bedrijven belonen die investeringen doen in groene stroom en meer bepaald onder de vorm van een vermindering op de belasting op motoren. Dit betekent voor bedrijven een dubbele win-win. Enerzijds door de vermindering van de belasting, maar anderzijds door de besparingen die zij realiseren op hun energiefactuur.

Volg ons

© 2018 by Taylormade

  • Facebook Samen
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon